De Sterrenkijker

De Sterrenkijker is een school voor kinderen die een eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren.

Bijna altijd is er sprake van ingewikkelde problemen, weinig vertrouwen in het eigen kunnen en een grote kwetsbaarheid.

Fantastisch nieuws

In februari heeft De Sterrenkijker zich opgegeven om in aanmerking te komen voor het predicaat ‘Excellente School’. In het nieuws zult u vast wel eens gehoord hebben over dit traject, waar een zware toetsing aan vooraf gaat. 

Afgelopen dinsdag 13 juni was het zover.

Twee onderwijsinspecteurs hebben van acht uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds beide afdelingen van De Sterrenkijker bezocht en ons aan een diepgaand onderzoek onderworpen.

Klik hier voor de uitkomst

Het is fijn om op zo’n rustige plek te werken.

Waarom

Overtuigd van élk kind

De moeilijkheden die de kinderen ondervinden staan meestal niet op zichzelf. Zo kunnen leerproblemen tot gedragsproblemen leiden.

Die gedragsproblemen kunnen op hun beurt weer andere leerproblemen veroorzaken. Verder speelt de aanleg van het kind een rol in de vorderingen die ze op school kunnen maken, ook als het om hun hun sociaal functioneren gaat.

Praktisch

Praktische zaken

Hier vindt u praktische zaken als belangrijke data, schooltijden, medezeggenschapsraad, ziekmelding en schoolgids.

En meer informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op onze school..

Oss

De Sterrenkijker Oss

De Sterrenkijker in Oss  is een van origine Nijmeegse school, die in 1998 verhuisd is naar de Marius de Langenstraat 4 in Oss.

Uden

De Sterrenkijker Uden

 
Sinds 2009 heeft De Sterrenkijker een nevenvestiging in Uden aan de Aldetiendstraat 17 in Uden.

Actuele informatie uit Oss

Klik hier voor het laatste nieuws uit Oss:

  • Krijgt u geen mails van school of is uw e-mailadres veranderd, laat het ons weten.
De Sterrenkijker Oss en Uden

Actuele informatie uit Uden

Klik hier voor het laatste nieuws uit Uden:

  • Krijgt u geen mails van school of is uw e-mailadres veranderd, laat het ons weten.

 

Top