Naar het overzicht

Schoolmagazine door DaveyDavey uit de groep van Wim heeft een schoolmagazine gemaakt.

Davey maakt graag zelf boeken en magazines..

Misschien maakt hij daar later wel zijn beroep van.

 

We zijn zeer benieuwd daar het vervolg.

Klik maar eens op het plaatje hieronder.

 

   

Top