Naar het overzicht

Belangrijke data Oss

Naast de vakanties zijn er meer belangrijke dagen, die u in uw agenda kunt noteren.

Jaarplanner/ overzicht  Ouders leerlingen Oss 2016- 2017:

- Schooltijden:                    dagelijks 8.30 u.- 14.00 u.

 

Vrije dagen leerlingen i.v.m. studiedag:

- 2016:                                      

3 okt, 12 dec.

- 2017:                                   

10 feb, 20 feb, 12 juni, 19 juni, 14 juli.

 

Vrije dag i.v.m. OPP bespreking:  alleen de leerlingen van de genoemde leerkracht zijn vrij!

-          Klas Jasper                         1 nov.

-          Klas Inge/Marieke            10 nov.

-          Klas Dominique               14 nov.                

-          Klas Margot/ Ilse              29 nov.                

-          Klas Charlotte                    8 dec.                   

 

Vakanties:

Herfst:                 24 – 28 oktober 2016.

Kerst:                   26 dec. - 6 januari 2017

Voorjaar:             27 feb. – 3 maart 2017

Pasen:                  14 april en 17 april 2017

Mei:                      24 april- 5 mei 2017

Hemelvaart:        25 en 26 mei 2017                          

Pinksteren:           5 juni 2017

Zomervakantie    14 juli- 25 augustus 2017

 

Speciale data:

Dinsdag 13 sept 2016:                   Bijeenkomst ouders schoolverlaters 16.30-17.30 uur.

Dinsdag 20 sept 2016:                   Kennismakingsouderavond. 19.00 - 20.30 uur

5- 14 okt. 2016:                              Kinderboekenweek.

Dinsdag 11  okt. 2016:                   NIO ( Ned. Intelligentie Onderzoek) voor de eindgroep            

Woensdag 12 okt. 2016:               Inloopavond 18.30 u- 19.15 u. met BOEKENMARKT.

Woe 21 december 2016:               Kerstmarkt. (18.30 – 20.00 u.)

21 jan - 3 feb 2017:                        Toetsweek.

Woensdag 22 maart 2017:            Inloopmiddag ( direct aansluitend 14.00 u- 14.45 u)

Dinsdag 11 april 2017:                   Schoolreis.

Vrijdag 21 april 2017:                     Koningsspelen.

29 mei- 9 juni 2017:                       Toetsweek.

Dinsdag 11 juli 2017:                     Schoolverlatersdag.

Do 13  juli 2017:                             Laatste schooldag voor de leerlingen

Top