De twinkeling van de Sterrenkijker

Kijk eens omhoog… Zie je de hemel vol met sterren? Ze fonkelen, twinkelen en stralen, net als onze leerlingen. Samen zijn we de Sterrenkijker, een school voor leerlingen met gedrags- of psychische problemen, die belemmerend zijn voor hun leer- en ontwikkelproces. Onze locaties in Uden en Oss vormen een veilige, gestructureerde omgeving voor hen om de twinkeling en het vertrouwen in het eigen kunnen terug te vinden.

Vreedzaam

Vreedzaam

We hebben vanuit de methode Vreedzaam een aanpak voor onze school geschreven. Deze aanpak noemen we de STER-grondwet. De grondwet is bepalend voor de manier waarop we met elkaar omgaan:

Samen
We zorgen voor een fijne sfeer,
iedere dag weer
Taal
We spreken allemaal,
dezelfde vreedzame taal
Eigenheid
Iedereen is hier,
mooi op zijn eigen manier
Respect
Naar groot en klein,
zullen we respectvol zijn 

Groepsvorming

Groepsvorming

Ieder kind wil bij de groep horen. Bij de Sterrenkijker vormt het proces rond groepsvorming dan ook onderdeel van de schooldag. We bieden structuur en rust, waarmee we een positieve, productieve sfeer creëren, die er voor de leerling toe uitnodigt hetzelfde positieve gedrag te laten zien. 

ABCD-model

ABCD-model

De leerkrachten van de Sterrenkijker zijn allemaal getraind in het gebruik van het ABCD-model. Dit model geeft medewerkers belangrijke handvatten om gedrag te typeren en er passend naar te handelen in de klas.

Start Zomervakantie

  • 6 juli t/m 18 augustus 2024
  • Sterrenkijker

Voor elk kind passend onderwijs

De Sterrenkijker is onderdeel van stichting Oosterwijs, een stichting van 6 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Oosterwijs is gevestigd in Oss, Uden en Tiel. Wil je meer weten over onze locaties? Beweeg je cursor over de icoontjes voor contactinformatie.
  • Stichting Oosterwijs
  • Sterrenkijker
  • Sonnewijser, route Arbeid
  • Sonnewijser, route Vervolgonderwijs
Locaties
Sterrenkijker | Oss | Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Sterrenkijker

Marius de Langenstraat 4
5348 AK Oss
T. 0412-655 042
Sterrenkijker | Uden | Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Sterrenkijker

Aldetiendstraat 17
5402 ZC Uden
T. 0413-270 040
Sonnewijser | Tiel | route Arbeid

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser

Adamshof 14
4001DB Tiel
T. 0344-761 861
Sonnewijser | Oss | route Arbeid

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser

Gerrit van der Veenstraat 24
5348 RD Oss
T. 0412-625 544
Sonnewijser | Tiel | route Vervolgonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser

Jacob Cremerstraat 1
4001 XM Tiel
T. 0344-627 042
Sonnewijser | Oss | route Vervolgonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Sonnewijser

Staringstraat 4
5343 GH Oss
T. 0412-626 300
Oosterwijs | Oss | Stichting

Stichting

Oosterwijs

Wethouder van Eschstraat 58
5342 AT Oss
T. +31 (0)412 827 979

Laatste nieuws