De Sterrenkijker

De Sterrenkijker is een school voor kinderen die een eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren.

Bijna altijd is er sprake van ingewikkelde problemen, weinig vertrouwen in het eigen kunnen en een grote kwetsbaarheid.

Vacatures

Collega gezocht

S.O.  De Sterrenkijker, een cluster 4 school met locaties in Uden en Oss, is met onmiddellijke ingang zoek naar een enthousiaste

Groepsleerkracht  (0,4 -1,0  fte).

Het betreft in ieder geval een aanstelling voor de duur van het lopende schooljaar. Wij verwachten dat de vacatureruimte ook na dit schooljaar doorloopt, waardoor een verlenging van de aanstelling zeer waarschijnlijk is. Belangstellenden die liever in deeltijd werken worden nadrukkelijk uitgenodigd ook hun belangstelling aan ons kenbaar te maken.

De Sterrenkijker in een school met ruim 160 leerlingen met vestigingen in Oss en Uden. Het team bestaat naast de (praktijk) leerkrachten onder andere  uit een IB- er, een maatschappelijk werkende, een orthopedagoge, logopediste e.a. Wij zijn op zoek naar een krachtige, rustige collega die inzicht heeft in of open staat voor de problematiek van onze doelgroep.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuws

Rapport van de jury

De Sterrenkijker heeft zich in het schooljaar 2017 opgegeven voor het traject ‘Excellente school’, maar dit predicaat helaas net niet gehaald. Toch zijn wij tevreden over de conclusie van de jury:

Lees deze conclusie in het volledige rapport van de vakjury

Waarom

Overtuigd van élk kind

De moeilijkheden die de kinderen ondervinden staan meestal niet op zichzelf. Zo kunnen leerproblemen tot gedragsproblemen leiden.

Die gedragsproblemen kunnen op hun beurt weer andere leerproblemen veroorzaken. Verder speelt de aanleg van het kind een rol in de vorderingen die ze op school kunnen maken, ook als het om hun hun sociaal functioneren gaat.

Praktisch

Praktische zaken

Hier vindt u praktische zaken als belangrijke data, schooltijden, medezeggenschapsraad, ziekmelding en schoolgids.

En meer informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op onze school..

Oss

De Sterrenkijker Oss

De Sterrenkijker in Oss is een van origine Nijmeegse school, die in 1998 verhuisd is naar de Marius de Langenstraat 4 in Oss.

Uden

De Sterrenkijker Uden

 
Sinds 2009 heeft De Sterrenkijker een nevenvestiging in Uden aan de Aldetiendstraat 17 in Uden.

Actuele informatie uit Oss

  • Klik hier voor het laatste nieuws uit Oss:
  • We zijn begonnen met Blok 3 van de vreedzame school 

"We hebben oor voor elkaar". 

Krijgt u geen mails van school of is uw e-mailadres veranderd, laat het ons weten. Controleer dan ook de spambox of de map Ongewenste mails. Soms komen No-Reply mails daar terecht.

De Sterrenkijker Oss en Uden

Actuele informatie uit Uden

  • Klik hier voor het laatste nieuws uit Uden:
  • We zijn begonnen met Blok 3 van de vreedzame school 

"We hebben oor voor elkaar". 

Krijgt u geen mails van school of is uw e-mailadres veranderd, laat het ons weten. Controleer dan ook de spambox of de map Ongewenste mails. Soms komen No-Reply mails daar terecht.

Top