De Sterrenkijker

De Sterrenkijker is een school voor kinderen die een eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren.

Bijna altijd is er sprake van ingewikkelde problemen, weinig vertrouwen in het eigen kunnen en een grote kwetsbaarheid.

Nieuws

Rapport van de jury

De Sterrenkijker heeft zich in het schooljaar 2017-2018 opgegeven voor het traject ‘Excellente school’, maar dit predicaat helaas net niet gehaald. Toch zijn wij tevreden over de conclusie van de jury:

Lees deze conclusie in het volledige rapport van de vakjury

Waarom

Overtuigd van élk kind

De moeilijkheden die de kinderen ondervinden staan meestal niet op zichzelf. Zo kunnen leerproblemen tot gedragsproblemen leiden.

Die gedragsproblemen kunnen op hun beurt weer andere leerproblemen veroorzaken. Verder speelt de aanleg van het kind een rol in de vorderingen die ze op school kunnen maken, ook als het om hun hun sociaal functioneren gaat.

Praktisch

Praktische zaken

Hier vindt u praktische zaken als belangrijke data, schooltijden, medezeggenschapsraad, ziekmelding en schoolgids.

En meer informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op onze school..

Oss

De Sterrenkijker Oss

De Sterrenkijker in Oss is een van origine Nijmeegse school, die in 1998 verhuisd is naar de Marius de Langenstraat 4 in Oss.

Uden

De Sterrenkijker Uden

 
Sinds 2009 heeft De Sterrenkijker een nevenvestiging in Uden aan de Aldetiendstraat 17 in Uden.

Actuele informatie uit Oss

  • Klik hier voor het laatste nieuws uit Oss:
  • We zijn begonnen met Blok 2 van de Vreedzame School 

We lossen conflicten zelf op.

De bijbehorende nieuwsbrief kunt u hier lezen.

Krijgt u geen mails van school of is uw e-mailadres veranderd, laat het ons weten. Controleer dan ook de spambox of de map Ongewenste mails. Soms komen No-Reply mails daar terecht.

De Sterrenkijker Oss en Uden

Actuele informatie uit Uden

  • Klik hier voor het laatste nieuws uit Uden:
  • We zijn begonnen met Blok 2 van de Vreedzame School 

We lossen conflicten zelf op.

De bijbehorende nieuwsbrief kunt u hier lezen.

Krijgt u geen mails van school of is uw e-mailadres veranderd, laat het ons weten. Controleer dan ook de spambox of de map Ongewenste mails. Soms komen No-Reply mails daar terecht.

Top