De Sterrenkijker

De Sterrenkijker is een school voor kinderen die een eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren.

Bijna altijd is er sprake van ingewikkelde problemen, weinig vertrouwen in het eigen kunnen en een grote kwetsbaarheid.

Fantastisch nieuws

Bericht van de Inspectie van het Onderwijs

 
De Inspectie van het Onderwijs heeft ons het definitief rapport Kwaliteitsonderzoek Goede School gestuurd naar aanleiding van het bezoek op 13 juni 2017.
 
Zij hebben De Sterrenkijker gewaardeerd met de waardering "Goed", zoals beschreven in het Onderzoekskader 2017.
 
De school wordt daarmee toegelaten tot het traject Excellente scholen 2017.
 
Bovendien zal de waardering "Goed" gepubliceerd worden op de toezichtskaart van de school.
 

Het is fijn om op zo’n rustige plek te werken.

Waarom

Overtuigd van élk kind

De moeilijkheden die de kinderen ondervinden staan meestal niet op zichzelf. Zo kunnen leerproblemen tot gedragsproblemen leiden.

Die gedragsproblemen kunnen op hun beurt weer andere leerproblemen veroorzaken. Verder speelt de aanleg van het kind een rol in de vorderingen die ze op school kunnen maken, ook als het om hun hun sociaal functioneren gaat.

Praktisch

Praktische zaken

Hier vindt u praktische zaken als belangrijke data, schooltijden, medezeggenschapsraad, ziekmelding en schoolgids.

En meer informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op onze school..

Oss

De Sterrenkijker Oss

De Sterrenkijker in Oss  is een van origine Nijmeegse school, die in 1998 verhuisd is naar de Marius de Langenstraat 4 in Oss.

Uden

De Sterrenkijker Uden

 
Sinds 2009 heeft De Sterrenkijker een nevenvestiging in Uden aan de Aldetiendstraat 17 in Uden.

Actuele informatie uit Oss

Klik hier voor het laatste nieuws uit Oss:

 

 

  • Het derde thema is: " We hebben oor voor elkaar ".

 

  • Krijgt u geen mails van school of is uw e-mailadres veranderd, laat het ons weten.
De Sterrenkijker Oss en Uden

Actuele informatie uit Uden

Klik hier voor het laatste nieuws uit Uden:

 

 

  • Het derde thema is: " We hebben oor voor elkaar ".

 

  • Krijgt u geen mails van school of is uw e-mailadres veranderd, laat het ons weten.
Top