De Sterrenkijker

 

De Sterrenkijker is een school voor kinderen die een eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren.

Bijna altijd is er sprake van ingewikkelde problemen, weinig vertrouwen in het eigen kunnen en een grote kwetsbaarheid.

Vacature

Wij zoeken nieuwe collega's

Sterrenkijken

Jij bent iemand die voortdurend op zoek is naar het talent in het kind. Naar aanknopingspunten voor leren en communiceren. Je komt iedere dag naar school omdat je zin hebt om verder te gaan waar je gisteren was gebleven. Vol met nieuwe ideeën.  Verder heb je een gezond gevoel voor humor, ben je flexibel en geduldig.

Voor jou is school een plek om samen met de kinderen en collega’s ‘te ontwikkelen’.
Als je zin hebt in een proces van ‘samen naar de beste omgeving voor onze leerlingen’, lees dan verder!

Passend onderwijs (SWV PO 30 06)

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp.

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.

Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). 

Waarom

Overtuigd van élk kind

De moeilijkheden die de kinderen ondervinden staan meestal niet op zichzelf. Zo kunnen leerproblemen tot gedragsproblemen leiden.

Die gedragsproblemen kunnen op hun beurt weer andere leerproblemen veroorzaken. Verder speelt de aanleg van het kind een rol in de vorderingen die ze op school kunnen maken, ook als het om hun hun sociaal functioneren gaat.

Praktisch

Praktische zaken

Hier vindt u praktische zaken als belangrijke data, schooltijden, medezeggenschapsraad, ziekmelding en schoolgids.

En meer informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op onze school..

Oss

De Sterrenkijker Oss

De Sterrenkijker in Oss is een van origine Nijmeegse school, die in 1998 verhuisd is naar de Marius de Langenstraat 4 in Oss.

Uden

De Sterrenkijker Uden

 
Sinds 2009 heeft De Sterrenkijker een nevenvestiging in Uden aan de Aldetiendstraat 17 in Uden.

Actuele informatie uit Oss

 
Binnenkort vindt u hier de jaarplanner met belangrijke data voor de locatie Oss

Krijgt u geen mails van school of is uw e-mailadres veranderd, laat het ons weten. Controleer dan ook de spambox of de map Ongewenste mails.

Soms komen mails daar terecht.

De Sterrenkijker Oss en Uden

Actuele informatie uit Uden

Binnenkort vindt u hier de jaarplanner met belangrijke data voor de locatie Uden

Krijgt u geen mails van school of is uw e-mailadres veranderd, laat het ons weten. Controleer dan ook de spambox of de map Ongewenste mails. 

Soms komen van mails daar terecht.

Top