Aanmelding

Ouders die overwegen hun kind aan te melden bij de Sterrenkijker kunnen een afspraak maken met onze locatieleider in Oss of Uden voor een ori├źnterend gesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we graag meer over de Sterrenkijker; zo leren we elkaar alvast een beetje kennen en krijgen we een beter beeld van de mogelijkheden van het kind. 

Locatieleider Uden: Noor Schadenberg
Mail: n.schadenberg@desterrenkijker.nl

Locatieleider Oss: Marieke de Groot 
Mail: m.degroot@desterrenkijker.nl

Aanmelding

Dossierinformatie

Wanneer ouders besluiten hun kind aan te melden bij de Sterrenkijker vragen we hen de dossierinformatie van hun kind met ons te delen. Als het nodig is doen we aanvullend onderzoek. In alle gevallen gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om met de informatie die we ontvangen.

Observaties

De gedragswetenschapper van de Sterrenkijker observeert het kind op de school waar het op dat moment naartoe gaat. De schoolmaatschappelijk werker plant een huisbezoek. Vervolgens bekijkt de gedragswetenschapper in samenspraak met onze Commissie van Begeleiding (CvB) of de Sterrenkijker passend onderwijs kan bieden. 

Besluitvorming

Kan het kind niet geplaatst worden bij de Sterrenkijker, dan delen we dit schriftelijk onderbouwd met ouders. We denken dan graag mee over andere mogelijkheden.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Voor toelating op de Sterrenkijker is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor het bieden van passend onderwijs in de woonplaats van het kind. De Sterrenkijker vervult een regionale functie voor kinderen die gebaat zijn bij speciaal onderwijs en heeft met verschillende samenwerkingsverbanden te maken.

Aanvraagprocedure

Wanneer het kind van een reguliere school mogelijk de overstap gaat maken naar speciaal onderwijs vraagt deze school de TLV aan. Gaat het kind nog niet naar school, maar is het vanaf zijn vierde wel het best op zijn plek in het speciaal onderwijs, dan vraagt de Sterrenkijker de TLV aan.