Kennismaking en aanmelding

Kennismaking en aanmelding

Kennismaking en aanmelding

Ouders die overwegen hun kind op De Sterrenkijker aan te melden, kunnen contact opnemen met onze orthopedagoog/psycholoog van de betreffende locatie. Wekelijks worden alle aanvragen besproken in de CvB. De directeur zal naar aanleiding van deze bespreking, contact opnemen om een kennismakingsgesprek te plannen.

In het kennismakingsgesprek wordt er een beeld gegeven van de school en proberen we op een nadere manier kennis te maken.

Als ouders besluiten hun kind op De Sterrenkijker aan te melden, wordt er een intakegesprek gepland met onze orthopedagoog/psycholoog. We zullen ouders vragen om dossierinformatie met ons te delen. Daarnaast behoort ook een observatie op de huidige school tot de mogelijkheden om een zo goed mogelijk beeld van het kind te vormen. De orthopedagoog/psycholoog bekijkt in samenspraak met de CvB of De Sterrenkijker passend onderwijs kan bieden voor het kind.

De orthopedagoog/psycholoog kent het dossier en vertelt wat u binnen welke termijn kunt verwachten, zoals bijvoorbeeld een huisbezoek door de maatschappelijk deskundige.

Aanmelding

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor toelating op de Sterrenkijker is vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Iedere regio heeft een eigen samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband uit de regio waar het kind nu naar school gaat, gaat over de afgifte van de TLV. De TLV wordt daar aangevraagd door de huidige school van het kind.

De Sterrenkijker werkt samen met alle samenwerkingsverbanden. Voor de regio Oss-Uden-Veghel is dit SWV PO 30.06. Ouders melden hun kind aan bij De Sterrenkijker.

Zonder TLV SO kan een kind niet starten op De Sterrenkijker.

Meer informatie over het SWV vindt u op: www.swvpo3006.nl

Top