Kennismaking en aanmelding

Kennismaking en aanmelding

Kennismaking en aanmelding

Ouders die overwegen hun kind voor toelating op de Sterrenkijker aan te melden, kunnen contact opnemen met de locatiecoördinator van de betreffende locatie. De locatiecoördinator zal een kennismakingsgesprek inplannen. Tijdens dit gesprek leert u de Sterrenkijker beter kennen, tegelijkertijd krijgen wij een beter beeld van de mogelijkheden van uw kind.

De locatiecoördinator geeft informatie over hoe het verloop van de intakeprocedure er uit zal zien.

Als ouders besluiten hun kind op de Sterrenkijker aan te melden, zullen we ouders vragen om dossierinformatie met ons te delen. Daarnaast behoort ook aanvullend onderzoek tot de mogelijkheden om een zo goed mogelijk beeld van het kind te vormen.

De gedragswetenschapper observeert het kind op de huidige school en de maatschappelijk deskundige zal een huisbezoek plannen. Vervolgens bekijkt de gedragswetenschapper in samenspraak met de CvB of de Sterrenkijker passend onderwijs kan bieden voor het kind. Indien de CvB een positief besluit neemt, zal een plaatsingsgesprek gepland worden met de gedragswetenschapper en de directeur alvorens het kind kan starten op de Sterrenkijker.  Indien het besluit van de CvB is dat het kind niet geplaatst kan worden, zal dit onderbouwd en schriftelijk met ouders worden gedeeld.

Aanmelding

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor plaatsing binnen het speciaal onderwijs moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgeven.

Het samenwerkingsverband uit de regio waar het kind nu naar school gaat, gaat over de afgifte van de TLV. De TLV wordt daar aangevraagd door de huidige school van het kind.

Zonder TLV SO kan een kind niet starten op De Sterrenkijker.

De Sterrenkijker werkt samen met alle samenwerkingsverbanden. Ouders melden hun kind aan bij De Sterrenkijker.

Meer informatie over passend onderwijs en over de procedure om een toelaatbaarheidsverklaring te verkrijgen, is te vinden op de website www.passendonderwijs.nlvan het ministerie van OCW en op de website van het samenwerkingsverband.

Meer informatie over het samenwerkingsverband vindt u op: www.swvpo3006.nlwww.po.swv-peelland.nl of www.demeierij-po.nl

Top