Aanmelding

Aanmelding

Aanmelding

Ouders die overwegen hun kind voor toelating op De Sterrenkijker aan te melden, kunnen een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met onze orthopedagoog.

Wanneer een TLV is afgegeven volgt een gesprek tussen ouders en orthopedagoog. De orthopedagoog kent het dossier en vertelt wat u binnen welke termijn kunt verwachten, zoals bijvoorbeeld huisbezoek door de maatschappelijk deskundige.
 

Aanmelding

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor toelating op de Sterrenkijker is vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig die afgegeven wordt door de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband waaronder de Sterrenkijker valt: SWV PO 30.06.

Ouders melden hun kind aan bij de school. Vervolgens regelt de commissie van begeleiding van onze school het traject tot aan de toelaatbaarheidsverklaring.

Meer informatie over het SWV vindt u op: www.samenwerkingsverband3006.nl
  

Top