Begeleiding & zorg

Om onze leerlingen optimale kansen te bieden, willen we hen zo goed mogelijk ondersteunen in hun leer- en ontwikkelproces. Ontstaat er in de loop van de schooltijd bij de Sterrenkijker een specifieke ondersteunings- of hulpvraag bij of rond de leerling, dan zetten we een traject in om begeleiding en zorg te bieden.

Commissie van Begeleiding (CvB)

Commissie van Begeleiding (CvB)

De leerkracht of een andere collega meldt in een aantal gevallen de leerling aan voor een bespreking in de Commissie van Begeleiding (CvB). Dat kan te maken hebben met de schoolprestaties of het welbevinden. De leerling wordt ook besproken als getroffen maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden, of als gedrag in de klas niet houdbaar is.  

Verschillende deskundigen

De CvB is een multidisciplinair team. Aan de besprekingen van het CvB nemen deskundigen uit verschillende disciplines deel: de schoolmaatschappelijk deskundige, de gedragswetenschapper, de intern begeleider en de locatieleider, die ook voorzitter is van de CvB. Zo nodig sluiten de logopedist, de groepsleerkracht of de schoolarts aan.

Plan van aanpak

Plan van aanpak

De CvB heeft een adviserende en een diagnosticerende rol. Dit betekent dat tijdens het overleg een aantal vragen beantwoord worden: wat is er aan de hand met de leerling? Wat is het type probleem en waarom doet dit zich voor? Welke factoren kunnen het verklaren? En hoe kunnen we de leerling het beste helpen? 

Besluiten

De bespreking in de CvB kan bijvoorbeeld leiden tot het opstellen van een handelingsplan in overleg met ouders of het doen van aanvullend diagnostisch onderzoek. Ook het inschakelen van aanvullende expertise is een optie, als de mogelijkheden op school zijn uitgeput of als deze de kerntaak van school overstijgen.