Na de Sterrenkijker

Uitstroomwaaier 2021-2022

Uitstroomwaaier 2021-2022

Hier vindt u de contactgegevens en open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Oss en Uden.

Na de Sterrenkijker

Presentatie Informatiemiddag

Hieronder vindt u de informatie zoals gepresenteerd tijdens de "Informatiemiddagen Voortgezet Onderwijs" in Oss en Uden.

De Sterrenkijker

Overstappen naar het voortgezet onderwijs

Overstappen naar voortgezet vervolgonderwijs is voor elk kind spannend. Via de ‘trajectklas’ bereiden we onze leerlingen daarop voor.

De laatste weken van het schooljaar bieden we onze schoolverlaters een aantal specifieke activiteiten, in de eigen klas of in kleine groepjes buiten de klas. Het doel is om leerlingen goed voor te bereiden op de veranderingen die eraan komen.

We geven leerlingen voorlichting over wat zij tegenkomen op de nieuwe school zoals een lesrooster, mentoren, gele kaarten, tussenuren, agendabeheer.

We geven in kleine groepjes projectlessen over groepsgedrag, kopieergedrag, alcohol, drugs, roken, pesten, samenwerken, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

De Sterrenkijker

Vervolgadvies

Leerlingen van De Sterrenkijker kunnen naar alle vormen van het voortgezet onderwijs gaan. Dat noemen we ‘uitstromen’. In februari/maart doen de schoolverlaters mee aan een schooleind-onderzoek of de Eindtoets basisonderwijs van het Cito.

Wanneer de resultaten bekend zijn, stelt de school een onderwijskundig rapport op en nodigt de leerkracht de ouders uit om dit vervolgadvies te bespreken.

Door de op handen zijnde wetgeving kan het advies van de school geen verrassing zijn voor ouders. 

In het ontwikkelingsperspectief wordt immers vanaf leerjaar 6 jaarlijks vastgelegd wat volgens de school de te ver wachten uitstroombestemming is en welke setting daarbij het beste past.

Wel is het zo dat de ouders uiteindelijk zelf bepalen op welke vorm van voortgezet onderwijs zij hun kind aanmelden.

Het besluit een leerling toe te laten, ligt bij de school voor voortgezet onderwijs.
 

Top