Na de Sterrenkijker

Uitstroomwaaier 2021-2022

Uitstroomwaaier 2021-2022

Hier vindt u de contactgegevens en open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Oss en Uden.

Na de Sterrenkijker

Presentatie Informatiemiddag

Hieronder vindt u de informatie zoals gepresenteerd tijdens de "Informatiemiddagen Voortgezet Onderwijs" in Oss en Uden.

Sterrenkijker

Overstappen naar het voortgezet onderwijs

Overstappen naar voortgezet vervolgonderwijs is voor elk kind spannend. Middels het aanbieden van verschillende projecten bereiden we onze leerlingen daarop voor.

We doen dit in het laatste schooljaar op de Sterrenkijker met het doel de leerlingen goed voor te bereiden op de veranderingen die eraan komen.

We geven leerlingen voorlichting over wat zij tegenkomen op de nieuwe school zoals een lesrooster, mentoren, tussenuren en agendabeheer. We geven projectlessen aan de hand van een schoolverlaters-werkboekje over groepsgedrag, kopieergedrag, pesten, samenwerking, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het omgaan met mediawijsheid.

Sterrenkijker

Vervolgadvies

Leerlingen van de Sterrenkijker kunnen naar alle vormen van het voortgezet onderwijs gaan. Dat noemen we ‘uitstromen’. Uiterlijk in januari nodigt de leerkracht de ouders uit om het vervolgadvies te bespreken. Dit advies van de school kan voor ouders geen verrassing zijn. In het ontwikkelingsperspectief wordt immers jaarlijks vastgelegd wat volgens de school de te verwachten uitstroombestemming is en welke setting daarbij het beste past.

Ouders bepalen uiteindelijk zelf op welke vorm van voortgezet onderwijs zij hun kind aanmelden. Het besluit een leerling toe te laten, ligt bij de school voor voortgezet onderwijs. In april doen alle schoolverlaters mee aan de Eindtoets basisonderwijs. Sinds het schooljaar 2019-2020 is deelname daaraan voor alle leerlingen binnen het speciaal onderwijs verplicht. Op de Sterrenkijker werken we met de eindtoets IEP.

Top