Ouderpanel

Het Ouderpanel

Het Ouderpanel

Zowel in Oss als in Uden zijn we enthousiast actief met een Ouderpanel. Dit zal de komende jaren worden doorontwikkeld.

Een Ouderpanel is onderdeel van het Educatief Partnerschap wat De Sterrenkijker nastreeft. Het biedt de school de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met
de ouders van onze leerlingen.
 
Tijdens koffieochtenden kunnen ouders kunnen op informele wijze samen van gedachten wisselen.
 
Daarnaast kunnen ouders via het Ouderpanel helpen met activiteiten op school. Het Ouderpanel heeft de status van klankbordgroep en heeft geen beslissingsbevoegdheid.
Daarvoor verwijzen wij ouders naar de Medezeggenschapsraad.
Op het tabblad Praktische zaken is ruimte ingericht voor het ouderpanel van beide locaties.
Hier vindt u de actuele zaken rondom het Ouderpanel Oss en het ouderpanel Uden.
Top