Resultaten

Resultaten

Resultaten

Zoals iedere school wordt er ook op De Sterrenkijker gekeken naar opbrengsten op schoolniveau. 

Lees meer
Resultaten

Inspectie onder de indruk

Op 19 april 2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs De Sterrenkijker bezocht in het kader van het vierjaarlijks bezoek. 

Lees meer
Resultaten

( Tussentijdse ) Schoolverlaters

Leerlingen die tussentijds onze school verlaten, krijgen van ons een onder wijskundig rapport mee met daarin de gegevens die de nieuwe school/setting nodig heeft om een makkelijke overgang te kunnen realiseren.

Lees meer
Resultaten

Tevredenheids-onderzoek

  In oktober 2016 zijn de tevredenheidsenquêtes uitgezet onder het management, medewerkers, ouders en de oudste leerlingen van De Sterrenkijker.    Wij hebben de uitkomsten van de enquêtes zorgvuldig geanalyseerd en de uitkomsten van de verschillende groepen met elkaar vergeleken. 

Lees meer
Top