Resultaten

Resultaten

Resultaten

Zoals iedere school wordt ook op de Sterrenkijker gekeken naar de opbrengsten op schoolniveau. Elk jaar vraagt de onderwijsinspectie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs naar de eindopbrengsten van het onderwijs. Aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaalt de inspectie of verondersteld kan worden dat de kwaliteit van het onderwijs op de school tenminste voldoet aan de criteria voor basiskwaliteit. Het doel van deze analyse is te bepalen op welke scholen het nodig is een onderzoek naar de kwaliteit te doen.   De Sterrenkijker monitort haar opbrengsten op vergelijkbare wijze als de onderwijsinspectie en stelt een eigen prestatieanalyse op die al dan niet risicopunten oplevert. In onze laatste analyse over het schooljaar 2019-2020 scoorde de Sterrenkijker risico op het voorspelen van de uitstroom naar vervolgonderwijs in het OPP twee jaar voor uitstroom. Op alle andere indicatoren was er geen risico. Wij zijn tevreden met dit resultaat, maar willen onszelf ook blijven verbeteren. Het volledige verslag van onze analyse is hieronder te lezen. Prestatieanalyse 2020

Waardering van de Onderwijsinspectie

Waardering van de Onderwijsinspectie

De inspectie van het onderwijs doet minstens eens in de vier jaar uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Wat gaat goed? Wat kan beter en wat moet beter?

Lees meer
Resultaten

( Tussentijdse ) Schoolverlaters

Leerlingen die tussentijds onze school verlaten, krijgen van ons het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) mee met daarin de gegevens die de nieuwe school nodig heeft om een makkelijke overgang te kunnen realiseren.

Lees meer
Resultaten

Tevredenheids-onderzoek

In het voorjaar van 2020 zijn de tevredenheidsenquêtes uitgezet onder het management, medewerkers, ouders en de oudste leerlingen van de Sterrenkijker.  Wij hebben de uitkomsten van de enquêtes zorgvuldig geanalyseerd en de uitkomsten van de verschillende groepen met elkaar vergeleken. 

Lees meer
Top