Resultaten

Resultaten

Resultaten

Sinds 2008 voert de Inspectie van het Onderwijs voor alle scholen en onderwijssoorten ten minste eenmaal per jaar een prestatieanalyse uit. Het doel van deze analyse is te bepalen op welke scholen het nodig is een onderzoek naar de kwaliteit te doen.  

Lees meer
Waardering van de Onderwijsinspectie

Waardering van de Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft ons het definitief rapport Kwaliteitsonderzoek Goede School gestuurd naar aanleiding van het bezoek op 13 juni 2017.

Lees meer
Resultaten

( Tussentijdse ) Schoolverlaters

Leerlingen die tussentijds onze school verlaten, krijgen van ons een onder wijskundig rapport mee met daarin de gegevens die de nieuwe school/setting nodig heeft om een makkelijke overgang te kunnen realiseren.

Lees meer
Resultaten

Tevredenheids-onderzoek

In oktober 2016 zijn de tevredenheidsenquêtes uitgezet onder het management, medewerkers, ouders en de oudste leerlingen van De Sterrenkijker.  Wij hebben de uitkomsten van de enquêtes zorgvuldig geanalyseerd en de uitkomsten van de verschillende groepen met elkaar vergeleken. 

Lees meer
Top