Naar het overzicht

( Tussentijdse ) Schoolverlaters

Leerlingen die tussentijds onze school verlaten, krijgen van ons het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) mee met daarin de gegevens die de nieuwe school nodig heeft om een makkelijke overgang te kunnen realiseren.

Waar gingen onze leerlingen heen? In de afgelopen vijf schooljaren zijn de leerlingen van De Sterrenkijker doorgestroomd naar:

Top