Naar het overzicht

( Tussentijdse ) Schoolverlaters

Leerlingen die tussentijds onze school verlaten, krijgen van ons een onder wijskundig rapport mee met daarin de gegevens die de nieuwe school/setting nodig heeft om een makkelijke overgang te kunnen realiseren.

Waar gingen onze leerlingen heen? In de afgelopen vijf schooljaren zijn de leerlingen van De Sterrenkijker doorgestroomd naar:

Onderwijsvorm 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Regulier BO 

      3  

Praktijkonderwijs of arbeidsgerichte leerweg

4

 

2

4 5

SO cl.3

 

1

3

3  

SO cl.4

 

 

1

   

VSO cl.4

7

13

20

22  

VSO/VMBO

 

2

 

20  

VMBO basis of beroepsgerichte leerweg

        8

VMBO gemengd of theoretische leerweg

        14

VSO cl4 HAVO

2

1

3

2  

VMBO

13

9

9

12  

HAVO/VWO

3

1

1

2  

Gymnasium

 

1

 

  2

Top