Naar het overzicht

( Tussentijdse ) Schoolverlaters

Leerlingen die tussentijds onze school verlaten, krijgen van ons een onder wijskundig rapport mee met daarin de gegevens die de nieuwe school/setting nodig heeft om een makkelijke overgang te kunnen realiseren.

Waar gingen onze leerlingen heen? In de afgelopen vijf schooljaren zijn de leerlingen van De Sterrenkijker doorgestroomd naar:

Top