Naar het overzicht

Tevredenheids-onderzoek

In oktober 2016 zijn de tevredenheidsenquêtes uitgezet onder het management, medewerkers, ouders en de oudste leerlingen van De Sterrenkijker. 

Wij hebben de uitkomsten van de enquêtes zorgvuldig geanalyseerd en de uitkomsten van de verschillende groepen met elkaar vergeleken. 

Top