Naar het overzicht

Resultaten

Zoals iedere school wordt er ook op De Sterrenkijker gekeken naar opbrengsten op schoolniveau. 

Elk jaar vraagt de onderwijsinspectie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs naar de eindopbrengsten van het onderwijs.

De inspectie gebruikt de data vervolgens bij de risicodetectie. Aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaalt de inspectie of verondersteld kan worden dat de kwaliteit van het onderwijs op die school ten minste voldoet aan de criteria voor basiskwaliteit. 

Voor de Risicoanalyse uitstroomcohort 2014 – 2015 klikt u hier.

Top