Naar het overzicht

Resultaten

Zoals iedere school wordt ook op de Sterrenkijker gekeken naar de opbrengsten op schoolniveau.

Elk jaar vraagt de onderwijsinspectie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs naar de eindopbrengsten van het onderwijs. Aan de hand van de aangeleverde gegevens bepaalt de inspectie of verondersteld kan worden dat de kwaliteit van het onderwijs op de school tenminste voldoet aan de criteria voor basiskwaliteit. Het doel van deze analyse is te bepalen op welke scholen het nodig is een onderzoek naar de kwaliteit te doen.  

De Sterrenkijker monitort haar opbrengsten op vergelijkbare wijze als de onderwijsinspectie en stelt een eigen prestatieanalyse op die al dan niet risicopunten oplevert.

In onze laatste analyse over het schooljaar 2019-2020 scoorde de Sterrenkijker risico op het voorspelen van de uitstroom naar vervolgonderwijs in het OPP twee jaar voor uitstroom. Op alle andere indicatoren was er geen risico. Wij zijn tevreden met dit resultaat, maar willen onszelf ook blijven verbeteren.

Het volledige verslag van onze analyse is hieronder te lezen.

Prestatieanalyse 2020

Top