Naar het overzicht

Resultaten

Sinds 2008 voert de Inspectie van het Onderwijs voor alle scholen en onderwijssoorten ten minste eenmaal per jaar een prestatieanalyse uit.

Het doel van deze analyse is te bepalen op welke scholen het nodig is een onderzoek naar de kwaliteit te doen.  

Een prestatieanalyse is een inschatting van een risico.

Voor de inspectie gaat het om het risico dat een school of onderwijssoort onvoldoende kwaliteit levert. Met de prestatieanalyse bepaalt de inspectie hoe groot het risico op onvoldoende onderwijskwaliteit is. Dit kan bij een school minimaal zijn, maar er kan ook sprake zijn van een groter risico. 

Sinds kort kunnen scholen zelf een prestatieanalyse uitvoeren en zelf hun risicopunten uitrekenen. Dat hebben we bij De Sterrenkijker gedaan.
 
We zijn blij met de uitkomst: uit de prestatieanalyse 2018 blijkt de onderwijsinspectie volop vertrouwen kan hebben in de kwaliteit van het onderwijs op De Sterrenkijker.
 
De Sterrenkijker is met nul risicopunten ruim onder de kritieke grens van vijf of meer risicopunten gebleven. 
 

Top