Naar het overzicht

Inspectie onder de indruk

Op 19 april 2016 heeft de Inspectie van het Onderwijs De Sterrenkijker bezocht in het kader van het vierjaarlijks bezoek. 

Het centrale thema van dit bezoek is geweest:

'Hoe werkt De Sterrenkijker aan haar opbrengsten?'

In de nabespreking gaf de inspecteur aan onder de indruk te zijn van de kwaliteit van de lessen; de omslag die wij als school hebben gemaakt naar opbrengstgericht werken en de verantwoording die wij afleggen over de opbrengsten van de sociale competenties.

De onderwijsinspectie heeft geen risico's vastgesteld en haar vertrouwen uitgesproken in de kwaliteit van ons onderwijs.

Klik hier om het volledige inspectierapport in te zien.

Top