Naar het overzicht

Waardering van de Onderwijsinspectie

De inspectie van het onderwijs doet minstens eens in de vier jaar uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen.

Wat gaat goed? Wat kan beter en wat moet beter?

In 2020 heeft de inspectie onderzoek gedaan bij stichting Oosterwijs. Daarbij hebben zij ook de locatie Oss van de Sterrenkijker bezocht.
De Sterrenkijker heeft het oordeel ‘voldoende’ gekregen.
 
 

Top