Zorg en begeleiding

Sterrenkijker

De Commissie voor begeleiding

Als in een groepsbespreking duidelijk wordt dat een leerling achterblijft of een buitengewone voorsprong heeft in prestaties wordt de leerling aangemeld voor een bespreking met de commissie van begeleiding (CVB). Dit kan ook op het gebied van welbevinden liggen. Leerlingen worden ook aangemeld voor  bij de commissie van begeleiding als de getroffen maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden of als er (ernstige) problemen zijn in de klas.

De Commissie voor de begeleiding is dan aan zet. De school stelt de ouders hiervan op de hoogte.

Sterrenkijker

Verschillende deskundigen

De CvB is een multidisciplinair team. Aan de bespreking in de CvB doen verschillende

deskundigen vanuit verschillende disciplines mee: de maatschappelijke deskundige, de gedragswetenschapper, de intern begeleider, de locatiecoördinator en de directeur, tevens voorzitter van de CvB. Zo nodig sluiten de betrokken leerkracht, de logopediste, vakleerkrachten of de schoolarts hierbij aan.

Sterrenkijker

Belangrijke vragen

De CvB heeft zowel een diagnostische als adviserende taak. Voor de Sterrenkijker is een leerlingbespreking in de CvB een zinvolle heroriëntatie waarin verschillende disciplines via een combinatie van vragen tot een gewenste aanpak proberen te komen.
 
Het gaat dan om vragen  als:
  • wat is er aan de hand?
  • om welk type probleem gaat het?
  • waarom zijn deze problemen er? 
  • welke factoren in het kind, de onderwijsleer, situatie en/of opvoedingssituatie kunnen het probleem verklaren? 
  • hoe kan deze leerling het beste geholpen worden? 

Sterrenkijker

Mogelijke besluiten

De bespreking in de CvB kan leiden tot besluiten als:

  • we stellen de ouders voor een handelingsplan op te stellen,
  • aanvullend diagnostisch onderzoek te doen of
  • aanvullende expertise in te schakelen.

Dit laatste gebeurt als de CvB concludeert dat de ‘instrumenten’ van de school zijn uitgeput of dat de mogelijkheden om tot een oplossing te komen de kerntaak van de school te ver overstijgen.

Sterrenkijker

Schoolondersteunings-profiel

In het schoolondersteuningsprofiel, kortweg SOP, hebben wij vastgelegd hoe onze begeleiding en ondersteuning van leerlingen bij het leren en ontwikkelen op school er uit ziet. Ouders en overige betrokkenen kunnen de informatie gebruiken om te kijken of één van de scholen van Stichting Oosterwijs een passende keuze is voor hun kind of juist voor deze leerling.

Download het SOP hier

Top