Voortgezet speciaal onderwijs - Locatie Tiel

Contactgegevens

De Sonnewijser is een school voor jongeren die een veilige, gestructureerde, eigen omgeving nodig hebben om te kunnen leren. Er is bijna altijd sprake van complexe problematiek, van weinig vertrouwen in het eigen kunnen en van grote kwetsbaarheid. Bij de Sonnewijser zijn we overtuigd van elke leerling en bieden we een wereld van kansen.

Vervoer

Een deel van onze leerlingen moet een te grote afstand afleggen om zelfstandig naar school te komen. Deze leerlingen maken gebruik van leerlingenvervoer. Wil je weten of jouw kind gebruik kan maken van leerlingenvervoer? Vraag ernaar bij het desbetreffende loket van de gemeente waarin jullie gezin woont.

Contact

Wil je Sonne-wijzer worden als het gaat om ons onderwijs, onze locatie of iets anders? Neem dan contact op met Arend Veldkamp of Rita...