Naar het overzicht

Nieuwsgierig

Ons nieuwe thema is 'Nieuwsgierig'. We hebben een heus laboratoriumpje in de klas en doen allerlei proefjes.

Zoals wat er gebeurt als water bevriest en weer smelt (Tja, en om het écht goed te onthouden moesten we het natuurlijk ook even uitproberen met waterijs...) 

Hoe een regenboog ontstaat, wat er gebeurt als je verschillende vloeistoffen met elkaar mengt, hoe bellenblaas werkt, hoe schaduw ontstaat.. Te veel om op te noemen!!

O ja, we mochten van de juffen ook ons eigen laboratoriumflesje op het raam schilderen! 

Zo kan iedereen in en buiten de school zien dat er in groep 1/2 echte onderzoekers aan het werk zijn.

 

 

Top