Naar het overzicht

Excursie de Maashorst

Op 28 januari zijn wij op excursie geweest bij de Maashorst in Uden.

Deze excursie ging over het milieu.

Eerst kregen we korte uitleg en informatie over het milieu.

Na de uitleg gingen we in groepjes proefjes doen.

Er waren 7 proefjes die je kon doen, alle proefjes gingen over het milieu.

Een paar voorbeelden van de proefjes zijn: een autootje laten voortbewegen op schone energie (wind, water, zon), papier maken van oud papier en afval opruimen in het bos.

Iedereen was super enthousiast en het was super leuk!

Top