Naar het overzicht

Gastles bibliotheek over digiwijsheid.

We hebben vandaag een leuke gastles gehad van de bieb. We kregen les over digiwijsheid.

De leerlingen hebben allemaal van te voren een Donald Duck gelezen waarin de inwoners van Duckstad te maken kregen met media. 

 

Vandaag hebben we samen een aantal situaties uit de Donald Duck besproken wat er goed ging en wat er anders zou moeten. 

Bijvoorbeeld het gebruik van wachtwoorden. 

De leerlingen hebben ook nog in een werkboekje gewerkt dat ze ook mee naar huis hebben genomen.

Het was een leuke, leerzame les. 

 

Top