Naar het overzicht

We hebben hart voor elkaar

Wij zijn gestart met het nieuwe blok van de Vreedzame School. 

“Wij hebben hart voor elkaar”

Deze lessen zijn gericht op het met respect omgaan met elkaar.

Dat gaat gemakkelijker als leerlingen hun eigen gevoelens kunnen benoemen. 

En zich in de gevoelens van anderen kunnen verplaatsen.

 

 

Top