Naar het overzicht

Schoolontbijt

Gezond ontbijten is geen kunst!

Elke dag gezond ontbijten is geen kunst! 
Iedereen kan het.
 
Dat leerden de kinderen vandaag op school. 
 
In het hele land maakt het Nationaal Schoolontbijt 
deze week van gezond ontbijten een feestje en dat deden wij vandaag ook op De Sterrenkijker!

Top