Het onderwijs

Tasjes aan de kapstok. Kleurrijke knipsels op de deur en het raam. Iedereen een eigen plekje in de klas. Ruimte om te spelen, ontdekken, oefenen en groeien. Om te lezen, rekenen en te leren over de wereld. En ruimte om fouten te maken, daar iets van op te steken en… altijd een nieuwe kans te krijgen. 

De mogelijkheden van elk kind

De mogelijkheden van elk kind

Bij de Sterrenkijker hebben we te maken met leerlingen die gebaat zijn bij een gestructureerde omgeving om weer tot leren en ontwikkelen te komen. Altijd is er sprake van gedragsproblematiek en weinig vertrouwen in het eigen kunnen. Met de juiste begeleiding en ondersteuning helpen we onze leerlingen negatieve ervaringen achter zich te laten en nieuwe, positieve ervaringen op te doen. Bij de Sterrenkijker zijn we overtuigd van de mogelijkheden van elk kind!

Leren en gedrag

Leren en gedrag

De moeilijkheden die onze leerlingen ondervinden staan meestal niet op zichzelf. Gedragsproblemen kunnen tot leerproblemen leiden en die leerproblemen kunnen weer andere gedragsproblemen veroorzaken. We doen er dan ook alles aan de Sterrenkijker tot een plek te maken waar onze leerlingen hun vertrouwen in zichzelf en plezier in het leren terugvinden. 

Kleine groepen

Kleine groepen

De groepen bij de Sterrenkijker zijn klein. Dat geeft ons de gelegenheid maatwerk te bieden en alle leerlingen de ondersteuning te bieden die nodig is. Leerlingen werken in de groep aan eigen gedrags- en leerdoelen. Aan het eind van het schooljaar stellen we zorgvuldig de groepen voor het komende schooljaar samen. We kijken daarbij vooral naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Didactiek

Didactiek

De inhoud van ons onderwijs doet niet onder voor onze manier van werken: het overbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden aan onze leerlingen om hen de landelijk vastgestelde leerstof bij te brengen is net zo belangrijk als op andere scholen. We formuleren leerdoelen, maken groepsplannen en werken met methodes en eigen materialen om hen leerstof bij te brengen.

Doorstromen

Doorstromen

We streven ernaar alle leerlingen aan het eind van het schooljaar te bevorderen naar een volgend leerjaar; zittenblijven willen we voorkomen. In een nieuw schooljaar werkt de leerling aan eigen gedrags- en leerdoelen. Op basis hiervan bepalen we, in overleg met ouders en kind, de mogelijkheden en het uitstroomperspectief.

Ons team

Ons team

Alle collega’s voor, in en om de groep kiezen bewust voor werken bij de Sterrenkijker. We zien de uitdagingen en kansen die onze leerlingen hebben en alle groeimogelijkheden die er zijn. We werken samen en ondersteunen elkaar in situaties waarin we niet een-twee-drie een antwoord hebben.  Misschien wel het allerbelangrijkst: we willen altijd leren en verbeteren.

Meer informatie over onze locaties?

Meer informatie over onze locaties?

Klik hieronder op locatie Oss of Uden om meer informatie te vinden over onze verschillende locaties.