Na de Sterrenkijker

In onze schoolverlatersgroep (groep 8) maken de leerlingen een toets die het potentieel van de leerling meet en een indicatie geeft van het onderwijsniveau. Aan het eind van het schooljaar volgt de IEP-toets, die inzichtelijk maakt op welk referentieniveau de leerling de onderdelen taalvaardigheid en rekenvaardigheid beheerst. We baseren ons niet alleen op de uitkomsten van toetsen bij het vooruitkijken naar de toekomst, maar leveren maatwerk, waarbij we kijken naar de algehele ontwikkeling die iedere leerling afzonderlijk heeft doorgemaakt.

Maatwerk

Maatwerk

Samen met ouders en leerling nemen we het ontwikkelingsperspectiefplan door (OPP) en bespreken we de doelen, aanpak en verwachtingen. We kijken welke ondersteuning nodig is bij de overstap naar het (speciaal) vervolgonderwijs. 

Mogelijkheden

Mogelijkheden

Onze leerlingen stromen door naar het regulier voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). De uitstroomniveaus zijn heel divers, net als de faciliteiten die geboden worden op de scholen in het vervolgonderwijs, dus we gaan altijd het gesprek hierover aan met leerling en ouders. De Sonnewijser vormt een van de opties voor leerlingen die onze school gaan verlaten.

Sonnewijser

Sonnewijser

De Sonnewijser en de Sterrenkijker maken samen deel uit van Oosterwijs, een stichting van zes scholen voor speciaal onderwijs. Leerlingen die doorstromen naar de Sonnewijser-locaties in Oss of Tiel kiezen voor de route Arbeid of Vervolgonderwijs. Samen hebben we als geen ander de kennis en expertise om onze leerlingen een wereld van kansen te bieden.

Downloads