Samenwerkings-
partners

De Commissie van Begeleiding (CvB) van de Sterrenkijker werkt veel samen met andere organisaties om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en begeleiden.  We onderhouden contacten met bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorginstellingen en scholen… eigenlijk zijn het er te veel om op te noemen! Een algemeen beeld van deze samenwerkingspartners krijg je op de website van stichting Oosterwijs. 

Heb je een vraag over een partner van de Sterrenkijker? Neem dan contact op met onze schoolmaatschappelijk werkers, zij kunnen meer vertellen over deze partijen.

Samenwerkingspartners