Speciale aanpak

Bij de Sterrenkijker willen we niets liever dan onze leerlingen hun vertrouwen in zichzelf teruggeven. We beginnen klein, in een gestructureerde groep met regels en kaders en geven de leerling steeds een beetje meer ruimte. Samen zoeken we naar de mate van zelfstandigheid die op dat moment passend is voor de leerling. 

Veilige omgeving

Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om je positief te ontwikkelen. Leerlingen voelen zich veilig als ze mogen zijn wie ze zijn, als ze merken dat ze meetellen en als duidelijk is wat er verwacht wordt. We bieden dan ook een ondersteunende leeromgeving met veel structuur, een positieve benadering en een sociaal-emotioneel klimaat waarin ze kunnen opbloeien.       

Leren omgaan met uitdagingen

Onze leerlingen hebben allemaal hun eigen uitdagingen. Veel leerlingen hebben een tekort aan regulerend, probleemoplossend vermogen. Voor hen is het belangrijk zichzelf te leren kennen, met belemmeringen én sterke kanten. Medewerkers bewegen voortdurend tussen begrip en acceptatie en het stellen van grenzen. Binnen die kaders krijgen leerlingen volop kansen om te groeien.  

Grenzen stellen

Grenzen stellen

Bij de Sterrenkijker benaderen we het gedrag van de leerling met begrip, maar we accepteren niet alle gedrag. Leerlingen kunnen heel erg boos worden, wat soms een uiting is van onmacht en soms is er sprake van aangeleerd gedrag. In die gevallen stellen we grenzen en is het aan ons de leerling te stoppen. Deze krijgt tijd en hulp om tot rust te komen en zichzelf te herpakken, samen met een collega.

Betrokkenheid ouders

Betrokkenheid ouders

We steunen leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling; die ontwikkeling hangt samen met hun vermogen te leren en kennis en inzicht op te doen. Hier betrekken we ouders bij. We trekken samen op, vormen een team in de driehoek leerling-ouder-school en creëren zo rust in de leer- en leefomgeving van de leerling.  

Overzichtelijk, duidelijk, gestructureerd

Overzichtelijk, duidelijk, gestructureerd

Onze leerlingen hebben een overzichtelijke omgeving nodig om tot leren te komen. We bieden: 

  • een voorspelbaar lesprogramma
  • een directe, sturende onderwijsomgeving
  • erkenning en herkenning, ondersteuning en begrip
  • structuur in tijd, ruimte, regels en de manier waarop we met elkaar omgaan 
De Oosterwijs-manier <br>van werken

De Oosterwijs-manier
van werken

Structuur en overzicht bieden in een voorspelbare omgeving; onze manier van werken is kenmerkend voor Oosterwijs.        

ABCD-model

De leerkrachten van de Sterrenkijker werken volgens het ABCD-model, een stappenplan waarbij gedrag gekoppeld wordt aan een actie. 

De methode Vreedzaam

De methode Vreedzaam draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het bevorderen van zelfvertrouwen en sociaal gedrag. 

Open staan voor elkaar

Open staan voor elkaar

Kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan, om op een democratische manier beslissingen te nemen en samen conflicten op te lossen. Ze dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en de gemeenschap en leren open te staan voor verschillen tussen mensen.