Voor ouders &
verzorgers

We vinden het contact met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen belangrijk. Ouders, kind en leerkracht vormen een stevige driehoek in de ontwikkeling van het kind. De leerkracht vormt de spil in de communicatie en is het eerste aanspreekpunt bij vragen.

School en thuis

De schoolmaatschappelijk werker van de Sterrenkijker heeft een brugfunctie tussen thuis, andere instanties en school. Deze medewerker biedt laagdrempelige hulp en ondersteunt ouders in trajecten richting gemeente, hulpverlening, dagbesteding, sport of vrijetijdsinvulling. 
Voor vragen over de thuissituatie of hulpverlening in en rond het gezin kunnen ouders contact opnemen met:

Sandra van den Heuvel, schoolmaatschappelijk werker, locatie Uden: s.vandenheuvel@desterrenkijker.nl
Gijs Mast, schoolmaatschappelijker werker, locatie Oss: g.mast@desterrenkijker.nl

Leren en ontwikkelen

Ook op het gebied van gedrag, leren en de ontwikkeling van het kind kunnen er vragen ontstaan. In deze gevallen kunnen ouders terecht bij de gedragswetenschappers op onze twee locaties.

René Willemse, gedragswetenschapper, locatie Uden: r.willemse@desterrenkijker.nl 
Maud van den Nieuwenhof, gedragswetenschapper, locatie Oss: m.vandennieuwenhof@desterrenkijker.nl 

Contact met ouders

In de loop van het schooljaar hebben we op verschillende momenten en manieren contact met   ouders. Zo gebruiken we schoolapp Parro om hen te informeren over alles wat er op school gebeurt en vinden er oudergesprekken en informatieavonden plaats. In samenwerking met onze ouderpanels organiseren we ook regelmatig koffieochtenden rond een thema.

Ouderpanel 

Een aantal ouders van onze leerlingen maakt deel uit van het ouderpanel. In overleg met het team helpen deze ouders bij activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, Kerst en koffieochtenden. Een groep hulpouders is betrokken bij de uitvoering en versiert, doet boodschappen of ruimt op. Samen maken we de schooltijd van onze leerlingen bijzonder!     

----------------------------------------------

Voor passend onderwijs is een goede samenwerking tussen leerling, ouder(s) en school heel belangrijk. Het helpt jou als ouder en/of leerling als je duidelijke informatie hebt en weet bij wie je terecht kunt met vragen. Het ouder- en jeugdsteunpunt helpt jou daarbij met antwoorden over passend onderwijs en handige links. 

                            

Aanmelden ouderpanel

Aanmelden ouderpanel

Wil je je aanmelden voor ons ouderpanel of heb je een vraag aan een van de ouderpanels? Dan vinden we het leuk in contact te komen!