Praktische zaken

Praktisch

Schoolgids 2019-2020

Hier vindt u de nieuwe schoolgids voor 2019-2020.

Lees meer
Praktisch

Vakantierooster 2019-2020

Dit zijn de geplande vakantiedagen in het schooljaar 2019-2020

Lees meer
Jaarplanner Oss

Jaarplanner Oss

Hier vindt u binnenkort een jaaroverzicht met de geplande activiteiten op de Sterrenkijker Oss voor het schooljaar 2019-2020

Lees meer
Jaarplanner Uden

Jaarplanner Uden

Hier vindt u binnenkort een jaaroverzicht met de geplande activiteiten op de Sterrenkijker Uden voor het schooljaar 2019-2020

Lees meer
Praktisch

Schooltijden

De schooldagen hebben een vast ritme. De schooldag begint elke dag om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 

Lees meer
Praktisch

Ziekmelding

Wij verwachten dat ouders van een ziek kind dit vóór 8.30 uur aan ons melden. 

Lees meer
Praktisch

Overblijven

Onze school heeft een regiofunctie. Tussen de middag blijven alle kinderen over op school. 

Lees meer
Praktisch

Ouderbijdrage

De Sterrenkijker vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00 per jaar.

Lees meer
Praktisch

Buitengewoon verlof

De Sterrenkijker is gebonden aan de leerplichtwet. De leerplichtwet kent geen snipperdagen of extra vakanties: kinderen moeten elke schooldag naar school.

Lees meer
Praktisch

Medezeggenschaps-raad

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is wettelijk zo geregeld. Een MR bestaat uit ouders en personeel.

Lees meer
Sterrennieuws Oss

Sterrennieuws Oss

Regelmatig brengt de school per afdeling een Sterrennieuws uit met daarin de meest actuele nieuwsberichten en belangrijke data.

Lees meer
Sterrennieuws Uden

Sterrennieuws Uden

Regelmatig brengt de school per afdeling een Sterrennieuws uit met daarin de meest actuele nieuwsberichten en belangrijke data.

Lees meer
Ouderpanel Oss

Ouderpanel Oss

Op deze pagina treft u met ingang van schooljaar 2018-2019 informatie van het Ouderpanel Oss aan.

Lees meer
Ouderpanel Uden

Ouderpanel Uden

Vorig schooljaar is een start gemaakt met het ouderpanel. We zijn met een aantal ouders gestart. Wij komen een paar keer per jaar bij elkaar en overleggen met school waar hulp van ouders gewenst is.

Lees meer
Festiviteiten Oss

Festiviteiten Oss

Op onze school zijn er in de loop van het schooljaar diverse festiviteiten en leerzame activiteiten waar wij op deze pagina aandacht aan willen besteden.  U vindt hier ook een fotoalbum, wat tijdelijk te zien is op de website.

Lees meer
Festiviteiten Uden

Festiviteiten Uden

Op onze school zijn er in de loop van het schooljaar diverse festiviteiten en leerzame activiteiten, waar wij op deze pagina aandacht aan willen besteden. U vindt hier ook een fotoalbum, wat tijdelijk te zien is op de website.

Lees meer
Top