Naar het overzicht

Buitengewoon verlof

De Sterrenkijker is gebonden aan de leerplichtwet. De leerplichtwet kent geen snipperdagen of extra vakanties: kinderen moeten elke schooldag naar school.

Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen wij wel extra vrij geven.

Dit kan bijvoorbeeld bij feestdagen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, of bij bepaalde familieaangelegenheden.

De leerplichtwet stelt ook dat een directeur op verzoek extra vakantie kan toestaan. Dan moet er echter aan bepaalde volgende voorwaarden worden voldaan.

De extra vakantie waarvoor de directeur toestemming mag geven, mag nooit langer dan tien dagen duren. Wij verwachten van onze ouders dat zij zeer terughoudend zijn in het aanvragen van extra verlof.

Verlofaanvraagformulieren zijn op te vragen bij de (locatie) directeur.

 

Top