Naar het overzicht

Medezeggenschaps-raad

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is wettelijk zo geregeld. Een MR bestaat uit ouders en personeel.

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft en kan dus invloed uitoefenen op het beleid van de school. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR.

In het medezeggenschapsreglement staat hoe de verkiezingen zijn geregeld. Op de website van de WMS (Wet medezeggenschap op scholen) vindt u achtergrondartikelen en uitgebreide informatie over de Wet medezeggenschap op scholen.

Binnenkort ontstaat in de medezeggenschapsraad (MR) ruimte voor nieuwe ouderleden. De MR is op zoek naar gemotiveerde ouders die zich vanaf het nieuwe schooljaar 2017/2018 beschikbaar willen stellen voor deze vacature. Binnen Oosterwijs kennen we 6 afdelingen, deze zijn gezamenlijk vertegenwoordigd in de MR. Het gaat hier om:

●     Sterrenkijker Oss

●     Sterrenkijker Uden

●     Sonnewijser Oss

●     Sonnewijser Tiel

●     Stage afdeling van de Sonnewijser

●     Dienst ambulante begeleiding

 

Voor meer informatie, klikt u hier

Top