Naar het overzicht

Medezeggenschaps-raad

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is wettelijk zo geregeld. Een MR bestaat uit ouders en personeel.

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft en kan dus invloed uitoefenen op het beleid van de school. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR.

In het medezeggenschapsreglement staat hoe de verkiezingen zijn geregeld. Op de website van de WMS (Wet medezeggenschap op scholen) vindt u achtergrondartikelen en uitgebreide informatie over de Wet medezeggenschap op scholen.

In de medezeggenschapsraad (MR) is er nog ruimte voor nieuwe ouderleden vanuit de locatie Uden. De MR is op zoek naar gemotiveerde ouders die beschikbaar willen stellen voor deze vacature. 

Binnen Oosterwijs kennen we 5 locaties, deze zijn gezamenlijk vertegenwoordigd in de MR. Het gaat hier om:

●     Sterrenkijker Oss

●     Sterrenkijker Uden

●     Sonnewijser Vervolgonderwijs Oss

●     Sonnewijser route Arbeid Oss

●     Sonnewijser Vervolgonderwijs Tiel

Top