Praktische zaken

Schoolgids

Schoolgids 2020-2021

Hier vindt u de schoolgids van het schooljaar 2020-2021

Lees meer
Vakanties

Vakantierooster 2020-2021

Dit zijn de geplande vakantiedagen in het schooljaar 2020-2021

Lees meer
Jaarplanner Oss 2020-2021

Jaarplanner Oss

Hier vindt u een jaaroverzicht met de geplande activiteiten op de Sterrenkijker Oss voor het schooljaar 2020-2021

Lees meer
Jaarplanner Uden 2020-2021

Jaarplanner Uden

Hier vindt u een jaaroverzicht met de geplande activiteiten op de Sterrenkijker Uden voor het schooljaar 2020-2021

Lees meer
Schooltijden

Schooltijden

De schooldagen hebben een vast ritme. De schooldag begint elke dag om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 

Lees meer
Ziekmelding

Ziekmelding

Wij verwachten dat ouders van een ziek kind dit vóór 8.30 uur aan ons melden. 

Lees meer
Overblijven

Overblijven

Onze school heeft een regiofunctie. Tussen de middag blijven alle kinderen over op school. 

Lees meer
Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De Sterrenkijker vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00 per jaar.

Lees meer
Buitengewoon Verlof

Buitengewoon verlof

De Sterrenkijker is gebonden aan de leerplichtwet. De leerplichtwet kent geen snipperdagen of extra vakanties: kinderen moeten elke schooldag naar school.

Lees meer
MR

Medezeggenschaps-raad

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is wettelijk zo geregeld. Een MR bestaat uit ouders en personeel.

Lees meer
Ouderpanel Oss

Ouderpanel Oss

Ouderpanel zoekt ouders!! Het ouderpanel van De Sterrenkijker in Oss is op zoek naar ouders die ons willen komen versterken.  We ondersteunen met bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, organiseren de koffieochtenden, we versieren de school en helpen waar het kan. We zoeken nog ouders voor de volgende groepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6. Mocht u het leuk vinden om samen met ons de school te ondersteunen waar het nodig is dan horen we graag van u!! ouderpanel.sterrenkijker.oss@gmail.com

Lees meer
Ouderpanel Uden

Ouderpanel Uden

Als ouders en verzorgers willen we het beste voor onze kinderen. Veel ouders willen daarom graag af en toe helpen op school. Het helpen op het speciaal onderwijs gaat anders dan in het reguliere onderwijs. De school is op zoek gegaan hoe daar invulling aan te geven. In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het ouderpanel. Uit het ouderpanel is een tweede groep ontstaan, een soort poule van hulpouders.

Lees meer
Festiviteiten Oss

Festiviteiten Oss

Op onze school zijn er in de loop van het schooljaar diverse festiviteiten en leerzame activiteiten waar wij op deze pagina aandacht aan willen besteden.  U vindt hier ook een fotoalbum, wat tijdelijk te zien is op de website.

Lees meer
Festiviteiten Uden

Festiviteiten Uden

Op onze school zijn er in de loop van het schooljaar diverse festiviteiten en leerzame activiteiten, waar wij op deze pagina aandacht aan willen besteden. U vindt hier ook een fotoalbum, wat tijdelijk te zien is op de website.

Lees meer
Top