Praktische zaken

Schoolgids

Schoolgids 2023-2024

Hier vindt u de schoolgids van het schooljaar 2023-2024

Lees meer
Schooltijden

Schooltijden

De schooldagen hebben een vast ritme. De schooldag begint elke dag om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 

Lees meer
Ziekmelding

Ziekmelding

Wij verwachten dat ouders van een ziek kind dit vóór 8.30 uur aan ons melden. 

Lees meer
Overblijven

Overblijven

Onze school heeft een regiofunctie. Tussen de middag blijven alle kinderen op school. Ze eten in de eigen groep onder toezicht van hun groepsleerkracht. Brood nemen zij van thuis mee. De Sterrenkijker doet mee aan de schoolmelk-regeling van de Melkunie. Aan het begin van het schooljaar inventariseren wij welke ouders hun kind hieraan deel willen laten nemen. De Melkunie brengt de kosten rechtstreeks via een acceptgiro bij u in rekening. Natuurlijk is deelname aan de schoolmelkregeling niet verplicht. U kunt uw kind ook van huis fruit en/of iets te drinken meegeven.

Buitengewoon Verlof

Buitengewoon verlof

De Sterrenkijker is gebonden aan de leerplichtwet. De leerplichtwet kent geen snipperdagen of extra vakanties: kinderen moeten elke schooldag naar school.

Lees meer
MR

Medezeggenschaps-raad

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is wettelijk zo geregeld. Een MR bestaat uit ouders en personeel. De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft en kan dus invloed uitoefenen op het beleid van de school. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR.

Lees meer
Ouderpanel Oss

Ouderpanel Oss

Ouderpanel zoekt ouders!! Het ouderpanel van De Sterrenkijker in Oss is op zoek naar ouders die ons willen komen versterken.  We ondersteunen met bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, organiseren de koffieochtenden, we versieren de school en helpen waar het kan. We zoeken nog ouders voor de volgende groepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6. Mocht u het leuk vinden om samen met ons de school te ondersteunen waar het nodig is dan horen we graag van u!! ouderpanel.sterrenkijker.oss@gmail.com

Lees meer
Ouderpanel Uden

Ouderpanel Uden

Als ouders en verzorgers willen we het beste voor onze kinderen. Veel ouders willen daarom graag af en toe helpen op school. Het helpen op het speciaal onderwijs gaat anders dan in het reguliere onderwijs. De school is op zoek gegaan hoe daar invulling aan te geven. In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het ouderpanel. Uit het ouderpanel is een tweede groep ontstaan, een soort poule van hulpouders.

Lees meer
Top