Naar het overzicht

Ouderpanel Uden

Als ouders en verzorgers willen we het beste voor onze kinderen. Veel ouders willen daarom graag af en toe helpen op school.

Het helpen op het speciaal onderwijs gaat anders dan in het reguliere onderwijs. De school is op zoek gegaan hoe daar invulling aan te geven. In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het ouderpanel. Uit het ouderpanel is een tweede groep ontstaan, een soort poule van hulpouders.

Ouderpanel en hulpouders

Ouderpanel-ouders komen enkele keren per jaar bij elkaar om plannen te maken in overleg met teamleden.

Hulpouders worden, vaak via een mailtje, gevraagd voor losse activiteiten, bijvoorbeeld versieren met kerst of carnaval of boodschappen doen voor de koningsspelen.

Waar vind je het ouderpanel?

  • Tijdens de kerstmarkt

Ontmoetingsplek, korte ontmoeting. Voor ouders/verzorgers, leerlingen en familie.

  • Koffieochtenden

Gezellig samen zijn en ervaringen uitwisselen onder het genot van een kopje koffie of thee, telkens van 08.30-09.30 uur. Soms met een gastspreker of thema. Voor ouders/verzorgers.

Voor dit schooljaar gaan de geplande koffieochtenden helaas niet door.

Hopelijk kunnen we in het nieuwe school weer dagen gaan inplannen. U krijgt daarvoor t.z.t. per mail een uitnodiging

  • Informatieavond

Informatieve bijeenkomst voor ouders en verzorgers speciaal over kinderen van de Sterrenkijker in samenwerking met een externe partij, bijvoorbeeld Jeugdzorg. 

Dinsdag 12 november 2019 hadden we zo'n informatieve avond georganiseerd.

  • Activiteiten waarbij de hulp van hulpouders gevraagd wordt:

. versieren voor kerst, carnaval en koningsspelen

. boodschappen halen en helpen bij de koningsspelen

. wassen van shirts na het schoolreisje

. af en toe helpen in de schooltuin of klussen op het speelplein

  • Wil je je aanmelden als hulpouder?

Graag!

Meld je aan via ouderpanel.sterrenkijker.uden@gmail.com 

of geef het door aan Annabelle.

Top