Naar het overzicht

Ouderpanel Uden

Vorig schooljaar is een start gemaakt met het ouderpanel.

We zijn met een aantal ouders gestart.

Wij komen een paar keer per jaar bij elkaar en overleggen met school waar hulp van ouders gewenst is.

Dit schooljaar zal het ouderpanel wederom 2 koffieochtenden organiseren.

De tweede ochtend zal zijn op dinsdag 19 maart.

Uitnodigingen worden tegen die tijd naar ouders verzonden.

Voor het ouderpanel zijn we nog op zoek naar een nieuw lid. Vind je het fijn om mee te helpen op school en over de invulling hiervan mee te denken?

Laat dit dan weten via ouderpanel.sterrenkijker.uden@gmail.com of geef het door aan Annabelle.

Wil je niet deelnemen aan het ouderpanel, maar wel een keertje meehelpen op school, bijvoorbeeld versieren of in de schooltuin, dan kun je dit ook via bovenstaande mailadres doorgeven. 

Op donderdagavond 7 februari was er een ouderavond georganiseerd door het ouderpanel.

De avond was voor de ouders van beide locaties.

Op deze avond hebben twee medewerkers van het Basisteam Jeugd en Gezin Uden een informatieavond verzorgd over Brainblocks.

Dit is een methodiek die inzicht geeft in hoe het brein werkt van mensen/kinderen met autisme. 

Na de presentatie hebben we ons opgedeeld in kleinere groepjes. Er is gediscussieerd aan de hand van stellingen.

We konden rekenen op een grote opkomst.

 

Top