Naar het overzicht

Schooltijden

De schooldagen hebben een vast ritme.

De schooldag begint elke dag om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. 

Vanaf 8.15 uur is de poort naar het schoolplein open.

Vanaf die tijd vallen leerlingen onder de toezicht-regeling van de school.

Dit betekent dat zij niet de buurt ingaan of zich op straat mogen ophouden, maar direct na aankomst via het plein naar binnen gaan. 

Top