Naar het overzicht

Ziekmelding

Wij verwachten dat ouders van een ziek kind dit vóór 8.30 uur aan ons melden. 

Als een leerling om een andere reden lessen moet verzuimen, horen we dit graag van te voren.

Als een leerling zonder bericht afwezig is, neemt de school om 10.00 uur contact op met thuis. In dat geval is de directeur verplicht de leerplichtambtenaar te melden dat sprake is van ongeoorloofd verzuim.

 

Voor de locatie Uden kunt u bellen met 0413 - 270040

Voor de locatie Oss kunt u bellen met 0412 - 655042

Top