Stichting Oosterwijs

Oosterwijs

Stichting Oosterwijs

Stichting Oosterwijs bestaat uit de Sterrenkijker en de Sonnewijser.

Op de Sterrenkijker verzorgen wij speciaal onderwijs aan leerlingen tussen de 4 en 13 jaar die door hun gedrag moeilijkheden ondervinden bij het leren en ontwikkelen.

Op de Sonnewijser verzorgen wij voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen tussen de 12 en 20 jaar die door hun gedrag moeilijkheden ondervinden bij het leren en ontwikkelen.

Stichting Oosterwijs heeft 5 locaties. Het so heeft 2 locaties; Sterrenkijker Oss en Sterrenkijker Uden.

De Sterrenkijker wordt aangestuurd door één directeur.

Het vso heeft 3 locaties; Sonnewijser unit route Arbeid, Sonnewijser unit Vervolgonderwijs Oss en Sonnewijser unit Vervolgonderwijs Tiel.

De locaties van de Sonnewijser worden allen aangestuurd door een eigen directeur.

Naast de directeur heeft iedere locatie van Stichting Oosterwijs een locatiecoördinator. 

Oosterwijs

Sterrenkijker

De Sterrenkijker is de afdeling voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. De Sonnewijser geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. De Sterrenkijker heeft twee locaties: één in Oss en één in Uden.

Beide scholen hebben een eigen (locatie)directeur die belast is met de dagelijkse leiding.
 

Oosterwijs

Het bestuur

De Sterrenkijker is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Neutraal bijzondere scholen vinden dat alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen gelijkwaardig zijn. Bijzondere scholen zoals de Sterrenkijker worden bestuurd door een vereniging of stichting. 

Ons bestuur is de Stichting Oosterwijs. 

Hieronder kunt u de jaarverslagen 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 inzien.

 

Jaarverslag 2016  

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Oosterwijs

Personeel Oosterwijs

Op deze pagina kan het personeel inloggen.
 

Top